Klappen voor de zorg

Het is bijna anderhalf jaar geleden dat we applaudisseerden voor de helden in de zorg.  Om 8 uur ’s avonds hoorde je het geklap in de straat.  We hadden oprecht respect voor de zorgverleners en er hing warmte en hoop in de lucht tijdens de mooie lentedagen.   De uitzonderingstoestand is ondertussen dagelijkse regel geworden, overheden over de …

De biomacht van de medische wetenschap

De biomacht van de medische wetenschap en de eigen Ik-kracht Door aanhoudende en ingrijpende maatregelen wordt de bevolking reeds meer dan een jaar gedisciplineerd en in het gareel gehouden.  We worden murw geslagen door de steeds terugkerende berichtgevingen van cijfers, tegenstrijdige boodschappen en verwarrende regels.  Men voelt zich machteloos tegenover medische experts, de wetenschappelijke taal en door …

De dogma’s van de wetenschap

Wanneer de mens een onderzoekende benadering nastreeft om helderheid, meer kennis en diepgang te ontwikkelen omtrent een thema, dan komen mooie humane capaciteiten naar boven.  Vanuit oprechte interesse, eerlijke intentie en een concrete vraagstelling tot onderzoek overgaan, verruimt het persoonlijke denken en kan het sociale leven verrijken.  Men gaat in tegen de status quo, de gekende realiteit …

Angstvrije communicatie en immuniteit

De voorbije maanden kregen we opvallend weinig objectieve informatie omtrent de eigen mogelijkheden om het immuunsysteem te versterken.  De bevolking werd voornamelijk aangespoord en verplicht tot handhygiëne en voldoende afstand tussen elkaar, maar educatie of voorlichting in het zelfactief weerstand opbouwen kwam weinig tot niet aan bod. Steeds werd er ons iets opgelegd van buitenaf, maar …

Warmte en openheid in een tijd van beperking

Plots moet de mens zich aanpassen aan allerlei strikte regels en beperkingen die kunnen zorgen voor verwarring en benauwdheid.  Een onwerkelijk en angstig gevoel kan ons overheersen.  We zijn precies onze zelfbepaling kwijt en worden overgeleverd aan een onbekende en onzichtbare vijand die elk moment kan toeslaan.  Niet alleen door de strenge uiterlijke maatregelen komt …

Van schuldgevoel naar eergevoel

Als een loden last dragen we schuldgevoelens mee. Het is meestal moeilijk te achterhalen vanwaar ze komen. Je kan er niet altijd duidelijk de vinger op leggen. Ze sluimeren in ons innerlijke en zorgen voor een zwaarte, energieverlies en zelfverwijt. Iedereen reageert anders op bepaalde situaties. De ene persoon zal een gemaakte fout realistisch benaderen …

Omgaan met kosmische invloeden

We worden niet geboren in vrijheid. Het nastreven van het vrijheidsideaal – waarbij het actief losgekomen zijn van bepaalde overgenomen angsten, inherente complexen, opvoedings- en omgevingsinvloeden en bepaalde tendenzen uit de tijdgeest – vraagt een langdurige bewuste ontwikkelingsweg. We kunnen natuurlijk verkiezen om volledig akkoord te gaan met onze meegekregen genetica en de invloeden vanuit …

Het heilzame klare denken en de depressie – deel 1

Als mens zoeken we ijverig naar gelukbrengers in ons leven. We wensen voorspoed, meevallers en succes binnen werk, relatie, familie, vriendschap en vrije tijd. Er is het verlangen naar lichamelijke schoonheid, acceptatie door de groep, winsten en materieel comfort, extase en plezier in alcohol en uitgaan en allerhande sensaties die ons prikkelen en het gevoel …

Dienstbaarheid en ik-kracht

Het is een levenskunst om het midden trachten te houden tussen zichzelf wegcijferen voor de ander en het te sterk vasthouden aan zichzelf ten koste van de ander.  Hoe vaak vervallen we niet in een eenzijdigheid, waarbij we ofwel levenskracht verliezen ofwel levenskracht opbouwen door middel van een naaste.  Het leven kan voor vele complexe …

De robotisering van de mens

Na de Renaissance kwam er duidelijk een ander mens- en wereldbeeld naar voren.  Onderzoek, meten en wegen, de mogelijkheden van de mechanica en materiële ontdekkingen kwamen meer centraal te staan.  Descartes haalt in zijn ‘Meditaties’ nog wel twee Godsbewijzen naar boven, maar toch bestaat zijn werk grotendeels uit mechanische en wiskundige ideeën.  Doorheen de Nieuwe …

Omgaan met hooggevoeligheid

De Amerikaanse psychotherapeute Elaine Aron heeft uitgebreid geschreven over het thema hooggevoeligheid.  De ene mens heeft al een fijner besnaard zenuwstelsel dan de andere mens.  Zo zou ongeveer 10 % van de bevolking meer open staan voor allerhande prikkels van buitenaf en meer een bepaalde sfeer en andermans emoties kunnen aanvoelen.  Enerzijds kan men intenser …

Evenwicht tussen werk en vrije tijd

Deze thematiek van werk en vrije tijd keert regelmatig terug in debat, persoonlijke overpeinzing en binnen vriendschappelijke uitwisseling. In deze dichotomische tijden van enerzijds werkloosheid en werkonzekerheid en anderzijds overspoelend/teveel werk kunnen we eens stilstaan bij onze individuele visie op werk en vrije tijd. We zien aan de ene kant een populatie mensen die zich …

De valkuil van de afhankelijkheid

‘De krachtigste is hij die in z’n eigen kracht staat’, zei Seneca. Hiermee wordt niet verwezen naar een overheersende, dominante of zelfzuchtige kracht. Het is het leven vanuit de eigen essentie dat boven eigenbelang en verwachtingshouding staat. Er is geen drang om manipulatief energie te stelen van een ander door middel van controle, macht of …

Het belang van moeilijkheden

Deze redelijk provocerende titel druist in tegen onze huidige mentaliteit of manier van tegen het leven aankijken.  Gelukkig-zijn, winst behalen, gelijk krijgen, genieten, appreciatie en respect ontvangen en plezier maken zijn meestal de doelen die het nastreven waard zijn binnen deze tijdgeest.  Weerstanden zijn dwarsbomers voor ons geluk, kritiek en afwijzing zijn helse aanvallen op …

Stress door de ratrace

Hoogleraar psychotherapie Paul Verhaeghe spreekt uitgebreid in zijn recentste boek Identiteit over de nadelige werkingen van onze hedendaagse neoliberale samenleving op de mentale gezondheid van de mens.  Het economische denken nestelt zich meer en meer in de verschillende vakgebieden, zelfs de gezondheidszorg en het onderwijs worden erdoor ingekapseld.  Ook daar hoor je spreken over oa …