Omgaan met kosmische invloeden

We worden niet geboren in vrijheid. Het nastreven van het vrijheidsideaal – waarbij het actief losgekomen zijn van bepaalde overgenomen angsten, inherente complexen, opvoedings- en omgevingsinvloeden en bepaalde tendenzen uit de tijdgeest – vraagt een langdurige bewuste ontwikkelingsweg. We kunnen natuurlijk verkiezen om volledig akkoord te gaan met onze meegekregen genetica en de invloeden vanuit […]

Read More Omgaan met kosmische invloeden
juli 27, 2015

Het heilzame klare denken en de depressie – deel 1

Als mens zoeken we ijverig naar gelukbrengers in ons leven. We wensen voorspoed, meevallers en succes binnen werk, relatie, familie, vriendschap en vrije tijd. Er is het verlangen naar lichamelijke schoonheid, acceptatie door de groep, winsten en materieel comfort, extase en plezier in alcohol en uitgaan en allerhande sensaties die ons prikkelen en het gevoel […]

Read More Het heilzame klare denken en de depressie – deel 1
mei 25, 2015

Dienstbaarheid en ik-kracht

Het is een levenskunst om het midden trachten te houden tussen zichzelf wegcijferen voor de ander en het te sterk vasthouden aan zichzelf ten koste van de ander.  Hoe vaak vervallen we niet in een eenzijdigheid, waarbij we ofwel levenskracht verliezen ofwel levenskracht opbouwen door middel van een naaste.  Het leven kan voor vele complexe […]

Read More Dienstbaarheid en ik-kracht
november 19, 2014

De robotisering van de mens

Na de Renaissance kwam er duidelijk een ander mens- en wereldbeeld naar voren.  Onderzoek, meten en wegen, de mogelijkheden van de mechanica en materiële ontdekkingen kwamen meer centraal te staan.  Descartes haalt in zijn ‘Meditaties’ nog wel twee Godsbewijzen naar boven, maar toch bestaat zijn werk grotendeels uit mechanische en wiskundige ideeën.  Doorheen de Nieuwe […]

Read More De robotisering van de mens
maart 5, 2014

Omgaan met hooggevoeligheid

De Amerikaanse psychotherapeute Elaine Aron heeft uitgebreid geschreven over het thema hooggevoeligheid.  De ene mens heeft al een fijner besnaard zenuwstelsel dan de andere mens.  Zo zou ongeveer 10 % van de bevolking meer open staan voor allerhande prikkels van buitenaf en meer een bepaalde sfeer en andermans emoties kunnen aanvoelen.  Enerzijds kan men intenser […]

Read More Omgaan met hooggevoeligheid
februari 13, 2014

Evenwicht tussen werk en vrije tijd

Deze thematiek van werk en vrije tijd keert regelmatig terug in debat, persoonlijke overpeinzing en binnen vriendschappelijke uitwisseling. In deze dichotomische tijden van enerzijds werkloosheid en werkonzekerheid en anderzijds overspoelend/teveel werk kunnen we eens stilstaan bij onze individuele visie op werk en vrije tijd. We zien aan de ene kant een populatie mensen die zich […]

Read More Evenwicht tussen werk en vrije tijd
januari 27, 2014

De valkuil van de afhankelijkheid

‘De krachtigste is hij die in z’n eigen kracht staat’, zei Seneca. Hiermee wordt niet verwezen naar een overheersende, dominante of zelfzuchtige kracht. Het is het leven vanuit de eigen essentie dat boven eigenbelang en verwachtingshouding staat. Er is geen drang om manipulatief energie te stelen van een ander door middel van controle, macht of […]

Read More De valkuil van de afhankelijkheid
januari 23, 2014

Het belang van moeilijkheden

Deze redelijk provocerende titel druist in tegen onze huidige mentaliteit of manier van tegen het leven aankijken.  Gelukkig-zijn, winst behalen, gelijk krijgen, genieten, appreciatie en respect ontvangen en plezier maken zijn meestal de doelen die het nastreven waard zijn binnen deze tijdgeest.  Weerstanden zijn dwarsbomers voor ons geluk, kritiek en afwijzing zijn helse aanvallen op […]

Read More Het belang van moeilijkheden
december 30, 2013

Stress door de ratrace

Hoogleraar psychotherapie Paul Verhaeghe spreekt uitgebreid in zijn recentste boek Identiteit over de nadelige werkingen van onze hedendaagse neoliberale samenleving op de mentale gezondheid van de mens.  Het economische denken nestelt zich meer en meer in de verschillende vakgebieden, zelfs de gezondheidszorg en het onderwijs worden erdoor ingekapseld.  Ook daar hoor je spreken over oa […]

Read More Stress door de ratrace
november 29, 2013

De illusies van het narcisme

Meer en meer is er toename van narcistische persoonlijkheidskenmerken bij mensen in onze huidige maatschappij.  Het uiterlijke wordt opgehemeld en dieper en langzamer het innerlijke exploreren wordt nagelaten.  Het oppervlakkige, het masker of de façade regeert.  Wanneer we ons verbaal sterk weten te verwoorden, ons passend weten te kleden en de uiterlijke zaken schijnlijk weten […]

Read More De illusies van het narcisme
november 3, 2013

De angst voor zelfwording

Wanneer kunnen we zeggen dat onze identiteit of ons zelfgevoel volledig is gevormd?  Zijn we reeds afgerond als individu door de verschillende invloeden zoals erfelijkheid, opvoeding, cultuur en life-events?  Of kunnen we ons verder ontwikkelen tot een ruimer mens-zijn, meer groeien tot een echter en authentiek zelf, trouw aan eigen voorgestelde idealen los van beperkende […]

Read More De angst voor zelfwording
juli 18, 2013

Openheid naar de ander en zelfcentrering

We zijn in deze tijd meer en meer vluchtige mensen geworden.  In de communicatie springen we van het ene onderwerp naar het andere, raken gewoon aan multitasken en het snel handelen en associeren via tablet, mail, netwerksites, texting,..  De Pools-Britse socioloog Zygmunt Bauman spreekt over het huidige leven in vloeibare tijden.  We zijn rustelozer geworden, […]

Read More Openheid naar de ander en zelfcentrering
april 1, 2013

De zoektocht naar geluk

We leven momenteel in een tijd waar de grote waarden en idealen zijn verdwenen.  Het leven bestaat voor vele mensen er voornamelijk uit in het zoeken naar een beroep, partner, leefomgeving en vrije tijd die ons zo gelukkig mogelijk maken.  Het is een individueel streven naar welvaart en lichamelijke en financiële gemakken.  Het geluk in […]

Read More De zoektocht naar geluk
juni 17, 2012

De invloed van collectieve gedachten

Gedachten liggen aan de basis van alles wat wordt gecreëerd.  Niets kan ontstaan zonder een gedachte.  Of het nu een technologische uitvinding is, een roman, een lesvoorbereiding, een maaltijd, een citytrip, een sms, een reünie of project, alles begint uiteindelijk bij een gedachte.  De gedachte is een vormgever of een scheppende kracht in het leven. […]

Read More De invloed van collectieve gedachten
september 25, 2011

De onrust van de emoties

Wanneer we voortdurend vanuit onze emoties leven, dan zijn we als kurk op een golvende zee.  We worden meegesleurd door de woestheid van het water en weten niet waar we zullen uitkomen. Een emotionele persoon laat zich leiden door hetgeen van buitenaf komt.  Positieve zaken zoals een compliment, goed nieuws of bevrediging van het verlangen […]

Read More De onrust van de emoties
maart 14, 2011