Literatuur

Boeken omtrent yoga

 

ZielsdimensieDe zielsdimensie van de yoga is een baanbrekend werk op vlak van yogaboeken. De auteur beschrijft op een levende wijze de uitvoering, de betekenis en het zielskarakter van de oefeningen. De inhoud is zo geschreven dat de lezer niet louter technische instructies verkrijgt maar ook een omvattend begrip ontwikkelt omtrent de innerlijke dimensie en het zinnebeeld van iedere oefening. Deze benadering is volledig nieuw en kan de praktijk van iedere yogabeoefenaar verruimen en verlevendigen. Het boek motiveert de lezer tot een heel concreet en bewustzijnsactief bezig zijn met de oefeningen. De oefeningen worden praktisch ingedeeld volgens de 7 chakra’s of te ontwikkelen gewaarwordingen en bewustzijnscapaciteiten. Zo’n honderdtal grote esthetische kleurenfoto’s maken het boek tot een zeer aantrekkelijk geheel. De vele afbeeldingen maken de uitvoering en het zielsbeeld aanschouwelijk voor de lezer. Het boek is geschikt voor beginners en gevorderden.

 

Gezondhouden borstkasDit boek reikt levendig en aanschouwelijk verruimende gedachten aan om de tegenwoordig sterk verspreide problemen in het borstkasorganisme, zoals hartziektes, longziektes, borstkanker en verstijvingen van de borstwervelkolom te voorkomen.

De auteur beschrijft de samenhangen tussen het bewustzijnsleven, de levenskrachten en de fysieke omstandigheden. Hierbij wordt verduidelijkt hoe de eigen bewustzijnsactiviteit en relatievorming heilzame doorwarmende mogelijkheden voor het borstkasorganisme in zich draagt.
Met veel praktische oefeningen om het bewustzijnsleven te leren verlevendigen, om de borstwervelkolom vrijer en dynamischer te leren oprichten en om een innerlijk midden te ontwikkelen.

Een rode draad doorheen het boek is het belang van een zinvolle gedachtevorming en het ontwikkelen van ware hartsnabije gewaarwordingen en actieve gevoelsverbindingen tegenover tegenover de verschillende aspecten van het leven.

 

Boeken omtrent psychische begeleiding, genezing en yoga

Neuer Yogawille und DepressionenOp een diepgaande en fascinerende wijze beschrijft Heinz Grill in dit boek het ontstaan, het beeld en het wezen van depressies en angsten. De auteur beschrijft welke disharmonieën en zwaktes er in het bewustzijnsleven bij depressies en schizoïde angsten aanwezig zijn. Daarnaast wordt er uitgelegd welke krachten en capaciteiten er door middel van oefeningen in het leven ontwikkeld zouden moeten worden ter overwinning en genezing van deze angsten. Een centraal punt in de uiteenzettingen is de heilzame werking die ontstaat door de eigen scheppende bewustzijnsactiviteit. Het hoofdstuk “een yoga-oefeningsreeks ter ondersteuning en sterking van de zielskrachten” biedt praktische instructies om deze eigen bewustzijnsactiviteit te leren ontplooien. Tevens wordt er aandacht besteed aan voeding en slaap, en worden er een aantal natuurgeneesmiddelen beschreven. Het boek is geschikt voor getroffenen, maar ook voor artsen, therapeuten en personen die in sociale instellingen werken.  (Dit boek wordt in het nederlands uitgegeven in 2016).

Deze twee diepgaande en mooi geïllustreerde boeken omtrent de 4 hoofdorganen, anatomie en fysiologie, ziekte en gezondheid met de ziels-geestelijke samenhangen , bestaan momenteel nog maar enkel in het duits.

Wesensgeheimnis Kosmos und Mensch

 

 

 

 

 

 

Secundaire literatuur die mij persoonlijk inspireert

Omtrent psychologie, psychiatrie en psychotherapie

 • Erich Fromm – ‘Een kwestie van hebben of zijn’
 • Erich Fromm – ‘De angst voor vrijheid’
 • Fritz Riemann – ‘Psychologie van de angst’
 • Annejet Rümke – ‘Verkenningen in de psychiatrie’
 • Caroline Roodvoets – ‘Niemandskinderen’
 • Victor Frankl – ‘De zin van het leven’
 • Paul Verhaeghe – ‘Identiteit’
 • Hildegard Peplau – ‘Interpersonal relations in nursing’
 • Trudy Dehue – ‘De depressie-epidemie’
 • Dirk De Wachter – ‘Borderline Times’

Omtrent filosofie

 • Joke Hermsen – ‘Kairos’
 • Baruch de Spinoza – ‘Ethica’
 • Maarten Boudry – ‘Illusies voor gevorderden’
 • F.W.J. von Schelling – ‘Over het wezen van de menselijke vrijheid’
 • Alicja Gescinska – ‘De verovering van de vrijheid’
 • Tinneke Beeckman – ‘Macht en onmacht’
 • Jaap Kruithof – ‘Neoliberalisme’
 • Michel Foucault – ‘Straf, toezicht en discipline’
 • Jean Baudrillard – ‘Simulacra and simulation’
 • Hannah Arendt – ‘De menselijke conditie’
 • Zygmunt Bauman – ‘Vloeibare tijden’
 • Bruno Latour – ‘Wij zijn nooit modern geweest’

Omtrent yoga en antroposofie

 • Swami Vivekananda – ‘Karma yoga en bhakti yoga’
 • Sri Aurobindo – ‘The Life Divine’
 • Swami Sivananda – ‘The power of thoughts’
 • Sri Aurobindo – ‘on the Bhagavad Gita’
 • Rudolf Steiner – ‘De weg tot inzicht in hogere werelden’
 • Rudolf Steiner – ‘Het karma van de antroposofie’
 • Rudolf Steiner – ‘De theosofie van de rozenkruisers’
 • Rudolf Steiner – ‘De strijd om het mens-zijn’

Omtrent astrologie en kosmologie

 • Liz Greene – ‘Saturnus, een nieuwe kijk op een oude boosdoener
 • Liz Greene – ‘Samenspel’
 • Stephen Arroyo – ‘Astrology, psychology and the four elements’
 • Howard Sasportas – ‘The twelve houses’
 • Richard Tarnas – ‘Cosmos and psyche’
 • Frances Yates – ‘Giordano Bruno and the hermetic tradition’
 • Robert Hand – ‘Planets in transit’
 • Bastiaan van Wingerden – ‘Het kraken van Pluto’
 • Nicolas Campion – ‘Sky and psyche’

Omtrent leiderschap, ondernemen en zelfmanagement

 • Stephen Covey – ‘De 7 eigenschappen van effectief leiderschap’
 • James Allen – ‘As a man thinketh’
 • Ralph Waldo Emerson – ‘Self-reliance’
 • Hal Elrod – ‘The miracle morning’

Leave a Comment