De nieuwe yogawil

De grondlegger van de nieuwe yogawil is Heinz Grill, yogaleraar, bergbeklimmer, natuurarts, internationaal spreker en schrijver. Hij is geboren in 1960 in Zuid-Duitsland (Soyen, nabij Wasserburg-am-Inn). Reeds als kind was hij gefascineerd door de natuur in zijn geboortestreek. Voornamelijk het gebergte en het bergbeklimmen werd algauw een grote passie.

Het was niet zozeer zijn doel om zoveel mogelijk toppen te bereiken of zijn atletisch kunnen te demonstreren, maar eerder stond de relatie tot de berg en de natuur centraal. Reeds op 12-jarige leeftijd maakte hij vele wandelingen in het gebergte van Zuid-Duitsland en Oostenrijk.

Als jongvolwassene volgde hij de opleiding tot Heilpraktiker of natuurarts. In Trostberg ondersteunde hij mensen met ontwikkelingsstoornissen en werden er ook begeleide wandelingen gemaakt in de natuur. De intense vraag kwam echter hoe een mens werkelijk en diep kan helen. Hij besefte dat de reguliere en zelfs de alternatieve geneeskunde wel kan ondersteunen of symptomen wegnemen, maar dat er zich dan nog geen ware genezing kon voordoen. Enkel de eigen individuele ontwikkeling en het eigen creatief-scheppend actief-zijn kan werkelijke transformatie en heling doen ontstaan. Dit werd het basisinzicht voor zijn latere denken en werken. Het cruciale is dat het individu een wens heeft naar een groter ideaal of actief een relatie opbouwt met iets groters buiten de eigen gewoontes of zaken uit het verleden.

Deze gedachten wou hij overbrengen naar een praktisch leerinstrument. Uiteindelijk bleek yoga en het beoefenen van yoga-houdingen een zeer geschikt middel te zijn om deze zelfactiviteit of creatief-scheppend vermogen van de mens te stimuleren. Hij volgde een opleiding bij Vishnu Devananda in Canada en bezocht ook later verschillende keren India en ontstond er een grote waardering voor het denken van Swami Sivananda.

De yoga-asanas zijn – net als het bergbeklimmen – niet bedoeld om het eigen kunnen te tonen of puur om de lichaamsvitaliteit te verhogen of het ego op te krikken. De oefeningen zijn eerder middelen om lichaamsvrije gedachten of imaginaties op een kunstzinnige wijze vorm te geven. Imaginaties zijn gedachten die niet gebonden zijn aan subjectieve gevoelens, onlogische emoties of gewoontedenken uit het verleden. Ze zijn verbonden met een geestelijk of scheppend principe of het Ik (hoger Zelf).

De yogaweg gaat van boven naar beneden. De heldere gedachten werken heilzaam op ons bewustzijn (met denken, voelen en willen) en uiteindelijk ook opbouwend op onze etherkrachten (energielichaam) en het fysieke lichaam. Dus niet zozeer het bewust opwekken van verschillende eigen energieën (bijvoorbeeld door pranayama, verzonken meditatie of bepaalde bewegingen) is hier de weg, maar eerder beginnen bij inspirerende en lichaamsvrije gedachten. Juist het zich actief toewenden tot het nieuwe (of nog niet gekende, maar logisch en objectieve) kan het bewustzijn verheffen en helen.

Vanaf 1989 gaf Heinz trainingen voor yogadocenten in Bad Häring (Oostenrijk). Niet enkel de Oosterse yogaleer kwam hier centraal te staan, maar ook was er de verbinding met de diep-christelijke waarheden. In zijn boek ‘Yoga und Christentum’ komt deze synthese sterk naar voren.

In 1999 verhuist hij naar Noord-Italië nabij het Gardameer. Een bewuste keuze om zoveel mogelijk mensen te stimuleren tot eigen activiteit en zodoende groepsvorming te vermijden. De eigen individuele weg staat steeds centraal. Zonder dwang of controle, maar vanuit vrijheid en eigen keuze. Van 2000-2003 gaf Heinz een hele reeks voordrachten in Noord-Italië (Initiatiorische Schulungen) waarbij de gedachten beschreven werden in 5 boeken.

Heinz blijft tot op heden schrijven, voordrachten geven en mensen individueel begeleiden. De thema’s zijn oa yoga, opvoeding, bergbeklimmen en natuur, relatieleven, kunst, geneeskunde en actualiteit. Maar de eigen individuele mogelijkheid van de mens om scheppend-actief te zijn in het leven (door idealen, doelen en perspectieven te denken) en op die manier nieuwe realisaties vorm te geven in het sociale en praktische leven staat steeds centraal. De synthese tussen Geest en materie of gedachte en vorm is het kernpunt binnen de nieuwe yogawil van Heinz Grill.

Website Heinz Grillhttps://heinz-grill.de/en/