Mensbeeld

Mensbeeld

De mens beschikt naast het fysieke lichaam en een levenskrachtenlichaam (energetisch lichaam) ook over een bewustzijn en een Ik. Met ons bewustzijn kunnen wij denken, voelen en willen. Het bewustzijn of de psyche is sterk individueel en omvat ons temperament, karaktereigenschappen, talenten en diepste wensen. De psyche van de mens wordt beïnvloed door verschillende zaken zoals opvoeding, omgeving, tijdsgeest en ook door het universum. Ons bewustzijn is kosmisch van aard. Het Ik is een scheppende instantie die in verbinding staat met de geest, het heldere denken en het vermogen om scheppend-actief te zijn in het leven en ons eigen leven te sturen of vorm te geven.

Psyche = bewustzijn.  Er zijn 3 bewustzijnskrachten of wezensdelen van de psyche nl. denken, voelen en willen.