Ontwikkelingscoaching

Ontwikkelingscoaching (“Wie wil ik zijn?”) – De mens is voortdurend in verandering en is een open systeem in relatie met de ander en de wereld. Ons bewustzijn kan geordend en vergroot worden. De vrije psyche gaat er vanuit dat wij niet gepredestineerd zijn in ons leven, maar dat we indien we dit wensen vernieuwing en verandering kunnen aanbrengen in onszelf. De mens is uniek in deze wereld omdat wij de mogelijkheden hebben om creatief te zijn en in doelen en perspectieven te denken. Dieren hebben deze overstijgende factor niet. Juist dit scheppend potentieel van de mens wordt aangesproken binnen het vlak van ontwikkelingscoaching. We staan hier stil bij doelgericht denken, veranderingsprocessen, idealen en toekomstgericht denken. Ieder mens heeft de mogelijkheid om gestaag bepaalde vastgeroeste gewoontes en angsten te overwinnen en nieuwe verfrissende en opbouwende gedachten te denken. Zelfsturing staat binnen dit deel van het traject centraal. Nieuwe gedachten scheppen nieuwe mogelijkheden en omstandigheden. De psyche verandert pas door nieuwe gedachten of doelen.

Praktische informatie volgt nog.