Bewustzijnscoaching

Bewustzijnscoaching

De vrije psyche coacht op individuele basis mensen naar meer zelfkennis en zelfsturing. Het coachingstraject bestaat uit 2 delen. In het eerste deel focust het gesprek tussen coach en coachee zich op de zelfkennis van de cliënt. Er wordt een diepgaande analyse gedaan van het eigen bewustzijn met denken, voelen en willen. Zoals eerder gezegd is ons bewustzijn of onze psyche kosmisch van aard en is er een wisselwerking tussen het universum en de mens.  Niet enkel de maan heeft een specifieke invloed op ons en de natuur, maar ook de andere planeten zoals Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus hebben een krachtige inwerking.  Uranus, Neptunus en Pluto zijn planeten uit ons zonnestelsel die verder weg zijn van onze Aarde, maar toch een generationele en diepere invloed kunnen uitoefenen.  

Daardoor wordt psychologische astrologie gebruikt als instrument om meer tot deze zelfkennis te kunnen komen. De geboortehoroscoop dient als een soort kaart of map die door de coach wordt geïnterpreteerd en wordt voorzien van duidelijke, relevante en praktische informatie. De bedoeling hierbij is dat de cliënt enerzijds bepaalde psychische dynamieken en bepaalde gewoontepatronen leert herkennen bij zichzelf en anderzijds ook inzicht verwerft in de verbinding tussen de menselijke individuele psyche en de invloeden van de kosmos.

Terwijl ik zelf vroeger eerder sceptisch was naar de astrologie toe, steeg mijn verwondering en waardering ervoor toen ik zelf eens een analyse deed.  Zonder persoonlijke kennismaking kon mijn diepste drijfveren, angsten, wensen en karaktertrekken naar boven worden gehaald.  Toen ik later nog een paar astrologische analyses onderging (bij Bastiaan van Wingerden in Amsterdam en Hermine Hermkens in Deventer) werd de ongelofelijke diepgang en samenhang van astrologie zeer duidelijk bevestigd.  Deze oeroude wetenschap had me in zijn greep.  Het spoorde me aan om verder te studeren en uiteindelijk ook dit te integreren in mijn coachingstraject.  Het blijft voor mij echter een levenslange leerschool. 

De vrije pysche wil een cliënt niet in een vakje duwen of overhaast conclusies trekken. De vrijheid en de eigen ruimte van de cliënt worden gerespecteerd. De coach gaat er ook vanuit dat iedere mens voortdurend in verandering is en onderhevig is aan nieuwe ervaringen, invloeden of beslissingen. Deze eerste fase binnen het coachingtraject dient enkel om helder licht te werpen op het eigen bewustzijn zonder te vervallen in predestinatie, fixatie of toekomstvoorspellen.

Ik heb een opleiding gevolgd aan de befaamde Faculty of Astrological Studies in Londen.  Ik heb me jarenlang verdiept in de planetaire invloeden in ons zonnestelsel, de verschillende tekens van de zodiak, het huizensysteem, de 4 elementen, de onderlinge aspecten (conjuncties, opposities, vierkanten, sextielen en driehoeken) en de astrologische patronen.  Meer en meer werd ik bewust van de samenhang tussen kosmos en de psyche van de mens.  De geboortehoroscoop als werkinstrument kan ons veel inzicht bieden in eigen sympathieën en antipathieën, karakter, temperament en zaken, situaties en personen die we herhaaldelijk aantrekken.  

Tijdens een coachingsessie gebruik ik zo weinig mogelijk vakjargon, maar tracht ik een helder, praktisch en duidelijk beeld te schetsen over de eigen psychische dynamieken en de uitwerking binnen het sociale.  Voorkennis is niet vereist.  Het doel is het zelfinzicht vergroten en jezelf zien als deel van een groter geheel.  

Praktische informatie voor coachingsgesprek 1 (bewustzijnscoaching)

– Indien u interesse hebt in bewustzijnscoaching en meer tot zelfkennis wilt komen en een persoonlijke astrologische analyse wenst, gelieve dan de volgende gegevens naar mij te zenden via devrijepsyche@telenet.be:

  • Geboortedatum
  • Geboortetijd (wees zo precies mogelijk, dit is belangrijk voor een correcte analyse)
  • Geboorteplaats

– Ik mail je zo spoedig mogelijk terug en we kijken voor een geschikt moment om af te spreken bij mij thuis (Sint-Jorisstraat 20 te Beernem).
– Ik ga aan de slag met de voorbereiding. Dit is een intensief werk waarbij ik met zeer veel verschillende astrologische punten rekening hou. Ook karmische aspecten worden hierbij belicht.
– Het gesprek duurt ongeveer anderhalf uur.
– Je mag gerust het gesprek opnemen via dictafoon-app op jouw smartphone.
– Er wordt geen voorkennis verwacht. Je mag steeds specifieke vragen stellen voor, tijdens en na het gesprek.
– De prijs voor bewustzijnscoaching bedraagt 100 € (inclusief voorbereiding, anderhalf uur gesprek en analyse, afdruk van de geboortehoroscoop en thee of koffie).

Goeie inleidende astrologische literatuur (klik op boek voor meer info):