Omgaan met kosmische invloeden

We worden niet geboren in vrijheid. Het nastreven van het vrijheidsideaal – waarbij het actief losgekomen zijn van bepaalde overgenomen angsten, inherente complexen, opvoedings- en omgevingsinvloeden en bepaalde tendenzen uit de tijdgeest – vraagt een langdurige bewuste ontwikkelingsweg. We kunnen natuurlijk verkiezen om volledig akkoord te gaan met onze meegekregen genetica en de invloeden vanuit de sociale omgeving en passief ons leven te leiden op de golven van hetgeen is ontstaan uit het verleden. Dan is er weinig sprake van het zich ontwikkelen en verheffen uit het oude om tot een nieuwe vrije individualiteit te komen.

Het leven verloopt dan eerder onbewust en men ervaart meevallers en tegenvallers, de herhalingen vanuit het gewoontegedrag en de aantrekkingskracht naar dezelfde situaties of personen. Totdat er een punt komt in het leven waar men het beu is om steeds in hetzelfde patroon rond te draaien of een bepaalde karaktertrek onder handen wil nemen. Tegenkantingen, moeilijkheden, verlies van gezondheid of gevoel van gemis en leegte kunnen ervoor zorgen dat we actief opzoek gaan naar de oorzaak ervan of nog sterker dat we onszelf beter willen leren kennen in al de facetten van onze persoonlijkheid.

De mens is een complex wezen die niet enkel beïnvloedingen in zich draagt vanuit de erfelijkheid, opvoedingssfeer, vriendenkring, opgebouwde relaties en de tijdsgebonden cultuur, maar die daarnaast ook een wezen is op deze aardbol binnen een zonnestelsel in de kosmos. Het lijkt vreemd om in deze tijd van techniek, mechanisering en materiële oriëntering te spreken over de invloeden vanuit de kosmos op de mens. Terwijl dit in de vervlogen tijden van de Indiërs, Babyloniërs en Egyptenaren als hoge wetenschap werd beschouwd. Momenteel wordt het heelal meer natuurkundig en wiskundig bestudeerd en worden de planeten meer gezien als zielloze hemellichamen, terwijl er aan de Middeleeuwse scholen nog werd gedoceerd dat er immense straalkrachten en invloeden uitgaan van planeten.

We moeten ons enerzijds niet blind staren op kennis uit oude tijden, maar anderzijds zou door het geheel negeren of ontkennen van deze kosmische wetenschap er ook een enorme schat aan wijsheid verloren kunnen gaan voor onze toekomst. Het zou jammer zijn mochten we de sterkte van de sterren ontkrachten en ze enkel zien als toevallig ontstane brokstukken. Onze week met de 7 dagen bijvoorbeeld is gelinkt aan de zon, de maan, de binnenplaneten Mercurius (woensdag), Mars, (dinsdag) en Venus (vrijdag) en 2 buitenplaneten Jupiter (donderdag) en Saturnus (zaterdag). Bepaalde geestelijke leringen zoals bij de rozekruisers en de antroposofie beschrijven nog de werkingen van de planeten op onze natuur met de mineralen, het plantenrijk, het dierenrijk en de mens. Zo draagt bergkristal en pyriet voornamelijk zonnekracht in zich, barnsteen, citrien en beryl is eerder verbonden met de planeet Mercurius, jaspis met de Maan, smaragd en rozenkwarts met Venus,.. Zo is ook de enorme verscheidenheid aan bomen, planten en kruiden onderhevig aan inwerkingen vanuit ons zonnestelsel. Paardenbloem staat bijvoorbeeld in verbinding met Jupiter en brandnetel meer met Mars. De cypres toont de werking van Saturnus en de linde die van Venus.

Ook in de dierenwerld is er een ongelofelijke diversiteit van verschillende kosmische invloeden. Bij katten bijvoorbeeld merk je het maanelement en bij reptielen en spinachtigen meer de plutowerking. Het zou ons veel te ver leiden om deze astrale krachten te schetsen op onze wereld. Het belangrijkste echter binnen de opzet van dit artikel is het zich focussen op de kosmische werkelijkheid dat naast al de andere cultuurgebonden en sociale invloeden op de mens ook een zeer significante persoonlijke uitstraling heeft en zonder kennis ervan de mens ook veel moeilijker tot een ware vrijheid kan komen.

We kennen de astrologische voorspellingen uit de dag- of weekbladen die gemakkelijk gezien kunnen worden als bijgeloof of kwakzalverij. Dit heeft inderdaad weinig te maken met de oorspronkelijke kosmische wetenschap. Ook de boeken waar enkel ons zonneteken bij de geboorte (bijvoorbeeld Steenbok, Kreeft, Ram of Waterman) wordt uitgelegd, geven nog geen acuraat beeld over de specifieke persoonlijke astrale invloeden. In de antroposofie van Rudolf Steiner en de nieuwe yogawil van Heinz Grill wordt er gesproken over het astraallichaam (naast ons fysiek lichaam, het etherisch lichaam en ons Ik of Zelf). Het is juist dit astraallichaam (of microkosmos) dat in verbinding staat met de macrokosmos. Willen we onszelf echt leren kennen, dat kunnen we ons eigen astraallichaam bestuderen. De vraag blijft natuurlijk hoe we dit juist kunnen doen.

Het is interessant om te zien hoe broers en zussen erg van elkaar kunnen verschillen in temperament, karakter en expressies ondanks hun gemeenschappelijke ouders, opvoeding en algemene omgevingsfactoren. Het markante verschil is te wijten aan de verschillende geboortetijd. Bij de geboorte zijn wij allemaal sterk onderhevig aan een bepaalde stand van de planeten en de sterren tegenover de dierenriem. Niet enkel de zon in een bepaald teken (bijvoorbeeld Stier) is daarbij doorslaggevend, maar de posities van al de planeten (ook de buitenplaneten Uranus, Neptunus en Pluto) op dat specifiek moment van de geboorte zijn cruciaal voor het verdere leven van de persoon.

Het beste instrument (of een soort van handleiding voor zelfkennis) is hierbij de bepaling van de geboortehoroscoop. Wanneer de juiste datum en uur van geboorte worden ingegeven kan je op een cirkeldiagram met 12 onderverdelingen de posities van de planeten binnen de dierenriem aanschouwen en daarbij ook de verschillende aspecten bestuderen. Op het eerste zicht lijkt alles erg betekenisloos en hermetisch, maar na enig opzoekwerk begint het duidelijk te worden wat het betekent om bijvoorbeeld Jupiter in Vissen te hebben of Mars in het 1ste huis, Saturnus in het 3de huis of Uranus in Schorpioen. Geleidelijk aan wordt het ook helderder wat de typische werking is van een planeet in zowel zijn positieve als negatieve eigenschappen (bijvoorbeeld Jupiter staat voor optimisme, religie, filosofie, overzicht, heldere gedachte en moraal, maar ook voor verkwisting en zelfoverschatting).

Naast de posities van de planeten binnen de dierenriem en de huizen is het ook erg belangrijk om de aspecten te onderzoeken tussen de planeten. Aspecten zijn de positioneringen van de planeten tegenover elkaar. Er is sprake van harmonische aspecten (zoals sextielen en driehoeken) en aspecten die moeilijker zijn om mee om te gaan (opposities en vierkanten). Daarnaast heb je ook nog conjuncties (planeten komen bij elkaar) en andere minder doorslaggevende aspecten zoals quintiles, inconjuncties en semi-vierkanten. Wanneer bijvoorbeeld de Zon in onze geboortehoroscoop 90° gepositioneerd staat tegenover de planeet Pluto, dan spreekt men van Zon vierkant Pluto. Bij 120° tegenover elkaar dan is er een driehoeksverbinding en 60° een sextielverbinding.

Meer en meer krijgen we inzicht in de kaart en de werking van ons astraallichaam. We leren de tekens (met de eigenschappen van vuur, lucht, water en aarde) kennen, de huiseigenschappen, de specifieke aspecten en later zelfs de betekenis van retrograde planeten, het gelukspunt, de noordelijke en zuidelijke maansknopen en zelfs de positie van vaste sterren zoals Regulus, Ceres, Pallas, Juno, Aldebaran en Spica. Een nieuwe wonderlijke wijde wereld gaat voor ons open en telkens weer zullen de prachtige samenhangen en perfecte juistheid ons doen verbaasd staan.

Wanneer we eerlijk zijn met onszelf zullen we merken dat ieder punt van onze geboortehoroscoop gelijkloopt met een psychologische eigenschap

van onszelf. Het zal ook duidelijk worden hoe complex de psyche van een mens kan zijn en hoeveel paradoxen en subpersoonlijkheden er zich in kunnen verbergen. Bijvoorbeeld enerzijds aangetrokken zijn tot luxe en materiële welvaart en anderzijds houden van stilte en eenvoud of moedig optreden op werkgebied, maar zich onderdanig gedragen binnen liefdesrelaties of gedisciplineerd zijn op één vlak en op een ander vlak dan weer rusteloos of chaotisch zijn. Het astraallichaam of de psyche is het gebied van de begeerten, de verschillende emoties, de sympathie en antipathie, de voorkeuren en afstotingen, angsten en verlangens, de onverklaarbare gedragingen en gewoontes, macht en machteloosheid,… Om meer meester te worden van zichzelf, moet men eerst zichzelf leren kennen in al zijn facetten. Deze drang of wil om meer te komen tot ware kennis, ordening van het astraallichaam, overzicht en meesterschap komt vanuit een hogere instantie in onszelf, nl. het Ik.

En juist dit is de inwijdingsweg, de yogaweg of de ware ontwikkelingsweg. Door zich te gronden in geestelijke kennis voorbij de wijdte en de dualiteit van de macrokosmos of ons universum zal ons Ik of hoger Zelf sterker worden en meer kunnen ingrijpen of sturen in het astraallichaam. Door geestelijke oefening, studie en inzicht kunnen we ons meer en meer vrijer maken van bepaalde bindingen of herhalende gedachten, gevoelens of gedragingen. Het astraallichaam of onze microkosmos wordt gestaag reiner gemaakt door inzicht en bewustzijn. Deze bewuste individuatieweg is niets anders dan de yogaweg. Zodat de mens vanuit de onwetendheid tot kennis komt, vanuit een duisternis tot het licht, vanuit de verschillende bindingen tot ware vrijheid. Enkel door ons Ik kunnen we werkelijk vrij worden.

©David Vanheerswynghels

Literatuur

Heinz Grill – Die Unabhängigkeit der Seele und des Geistes

Rudolf Steiner – Macrokosmos en microkosmos

Isabel Hickey – A cosmic science

Howard Sasportas en Liz Greene – De twaalf huizen

Robert Hand – Planeten in transit

Jeff Green – Pluto, de evolutie van de ziel

Stephen Arroyo – Astrology, karma & transformation

Een interessante website met erg veel info en de mogelijkheid om eigen geboortehoroscoop te bereken is astrodienst (http://www.astro.com).