Coaching

Mijn doelstelling met coaching is mensen te stimuleren tot meer zelfkennis en zelfsturing. Dit op 2 verschillende vlakken (namelijk op bewustzijnsvlak en ontwikkelingsvlak). Het volledige coachingstraject bevat deze 2 stadia. Maar er is altijd de vrije keuze om enkel 1 of 2 gebieden van het ganse traject te volgen.

De ideale volgorde van het coachingstraject begint bij het bewustzijn of de psyche van de mens om dan stil te staan bij de eigen wens naar ontwikkeling door middel van nieuwe doelen en perspectieven. 

Bewustzijnscoaching (“Wie ben ik?”) – Op dit vlak van de coaching nemen we ons eigen temperament, karakter en psychische dynamieken onder de loep.  Wat is mijn specifieke denken, voelen en willen in het leven? Wat blijf ik voortdurend herhalen? Welke mensen en omstandigheden trek ik aan? Wat is mijn visie omtrent werk, relaties, verleden en vrije tijd? Aan de hand van een analyse van jouw individuele geboortehoroscoop beginnen we aan het coachingstraject. Deze zeer specifieke horoscoop is als het ware een map of kaart in jouw leven. Het is een richtingsaanwijzer die bepaalde dynamieken in het bewustzijn kan blootleggen. Aan de hand van deze analyse ontstaat er een gesprek in verstaanbare en ongedwongen taal met als doel de zelfkennis te verhogen. Onbewuste drijfveren kunnen hier bewust gemaakt worden. Deze zelfkennis biedt een stabiliteit en helderheid voor het verdere verloop van het coachingstraject. Voorbeeld van mijn geboortehoroscoop.

Ontwikkelingscoaching (“Wie wil ik zijn?”) – De mens is voortdurend in verandering en is een open systeem in relatie met de ander en de wereld. Ons bewustzijn kan geordend en vergroot worden. De vrije psyche gaat er vanuit dat wij niet gepredestineerd zijn in ons leven, maar dat we indien we dit wensen vernieuwing en verandering kunnen aanbrengen in onszelf. De mens is uniek in deze wereld omdat wij de mogelijkheden hebben om creatief te zijn en in doelen en perspectieven te denken. Dieren hebben deze overstijgende factor niet. Juist dit scheppend potentieel van de mens wordt aangesproken binnen het vlak van ontwikkelingscoaching. We staan hier stil bij doelgericht denken, veranderingsprocessen, idealen en toekomstgericht denken. Ieder mens heeft de mogelijkheid om gestaag bepaalde vastgeroeste gewoontes en angsten te overwinnen en nieuwe verfrissende en opbouwende gedachten te denken. Zelfsturing staat binnen dit deel van het traject centraal. Nieuwe gedachten scheppen nieuwe mogelijkheden en omstandigheden. De psyche verandert pas door nieuwe gedachten of doelen.