Doelstelling yogalessen

Mijn doelstelling bij de yogalessen is het zich focussen op het bewustzijn met het denken, voelen en de wil en via de yoga-beoefening te komen tot meer ordening en vrijheid in onze psyche.

Meestal zijn we in ons bewustzijn teveel gebonden, chaotisch of onhelder.  Door onze opvoeding, de tijdgeest, stress, angsten, de overinformatie en de versnelling van het dagelijkse leven kan ons bewustzijn in een zwaarte of een verwarring komen.  We zijn precies onszelf niet meer, voelen ons vermoeid of opgejaagd, hebben geen controle meer over onze eigen gedachten en bemerken dat we minder doelgericht handelen.

In deze hectische en materialistische tijd blijven zowel de lichamelijke als de psychische ziekten stijgen.  Onze psyche of ons bewustzijn komt teveel onder druk te staan waardoor futloosheid, spierspanningen, vermoeidheid en depressieve stemmingen kunnen ontstaan.  De vraag is of we ondanks de vele belastende omgevingsfactoren toch nog stabiliteit, innerlijke kracht, overzicht en rust kunnen ontwikkelen.  Zijn gezonde beweging en voeding, humor, positief denken, ontspanning en zelfzorg en deugddoende gesprekken voldoende als beschermende factoren tegen ziekte?  Ze zijn zeker en vast sterke ondersteunende zaken die de gezondheid bevorderen.  Maar primair beschikt iedere mens over het potentieel om op actieve wijze meer zicht te krijgen op eigen bewustzijn en uiteindelijk ook over de mogelijkheid om een ordening aan te brengen en tot meer bewustzijnsontwikkeling te komen.  Geleidelijk aan ontstaat er meer helderheid tussen denken, voelen en willen en komt de psyche meer vrij van onbewuste drijfveren, angsten, vreemde invloeden of autoriteiten en onbekende psychologische dynamieken.

Deze yoga die zijn inspiratie vindt in de nieuwe yogawil van Heinz Grill toont mogelijkheden om vrijer te komen van een gebonden bewustzijn.  Door zich te richten tot objectieve gedachten, door bewuste waarneming en een concentratieproces tijdens een yogasessie ontstaat er meer ordening en vrijheid in ons bewustzijn.  Dus niet het verzinken in zichzelf staat centraal, maar eerder het actief, waarnemend, helder en esthetisch vormgeven van de verschillende oefeningen.  Ons bewustzijn wordt hierbij sterk betrokken, zonder te vervallen in rigiditeit, prestatiedrang of emotionaliteit.

Deze manier van yogabeoefening waar mentaal overzicht, concentratie en heldere gedachten centraal staat, kan geleidelijk aan zorgen voor meer innerlijke rust, bewustzijnssterkte, zelfvertrouwen en meer psychische veerkracht en lichamelijke gezondheid.  Het zorgt voor nieuwe perspectieven en een zekere lichtvolheid.  Deze weg kan uiteindelijk ook een hoopvolle stimulans bieden voor ons relatieleven en onze sociale verbintenissen.

“De gedachte is de reinste vorm van onafhankelijkheid” (Heinz Grill)