Het heilzame klare denken en de depressie – deel 1

Als mens zoeken we ijverig naar gelukbrengers in ons leven. We wensen voorspoed, meevallers en succes binnen werk, relatie, familie, vriendschap en vrije tijd. Er is het verlangen naar lichamelijke schoonheid, acceptatie door de groep, winsten en materieel comfort, extase en plezier in alcohol en uitgaan en allerhande sensaties die ons prikkelen en het gevoel …

Dienstbaarheid en ik-kracht

Het is een levenskunst om het midden trachten te houden tussen zichzelf wegcijferen voor de ander en het te sterk vasthouden aan zichzelf ten koste van de ander.  Hoe vaak vervallen we niet in een eenzijdigheid, waarbij we ofwel levenskracht verliezen ofwel levenskracht opbouwen door middel van een naaste.  Het leven kan voor vele complexe …

De robotisering van de mens

Na de Renaissance kwam er duidelijk een ander mens- en wereldbeeld naar voren.  Onderzoek, meten en wegen, de mogelijkheden van de mechanica en materiële ontdekkingen kwamen meer centraal te staan.  Descartes haalt in zijn ‘Meditaties’ nog wel twee Godsbewijzen naar boven, maar toch bestaat zijn werk grotendeels uit mechanische en wiskundige ideeën.  Doorheen de Nieuwe …

Evenwicht tussen werk en vrije tijd

Deze thematiek van werk en vrije tijd keert regelmatig terug in debat, persoonlijke overpeinzing en binnen vriendschappelijke uitwisseling. In deze dichotomische tijden van enerzijds werkloosheid en werkonzekerheid en anderzijds overspoelend/teveel werk kunnen we eens stilstaan bij onze individuele visie op werk en vrije tijd. We zien aan de ene kant een populatie mensen die zich …