De invloed van collectieve gedachten

Gedachten liggen aan de basis van alles wat wordt gecreëerd.  Niets kan ontstaan zonder een gedachte.  Of het nu een technologische uitvinding is, een roman, een lesvoorbereiding, een maaltijd, een citytrip, een sms, een reünie of project, alles begint uiteindelijk bij een gedachte.  De gedachte is een vormgever of een scheppende kracht in het leven.

De huidige mens is zijn verantwoordelijkheid grotendeels vergeten omtrent zijn eigen gedachtekracht.  We hebben het zelf in de hand als mens of we goede, verheven, heldere en morele gedachten denken of dat we ons inlaten met destructieve, negatieve en immorele gedachten.

De tijdsgeest of de cultuur waar we in opgroeien of in leven zouden we kunnen zien als een collectieve gedachte.  Het materialistische denken (consumptiedrang, mens is enkel lichaam en brein, hoofddoel is behoeftes bevredigen,…) is momenteel ons gemeenschappelijke denken.  De meeste mensen conformeren zich aan dit collectieve gedachtegoed, wat ten koste gaat van het eigen vrije denken en de persoonlijkheidssterkte.  Meedoen met de massa zorgt voor appreciatie en veiligheid.  Eigen gedachten vormen botst op weerstand en moeilijkheden.  We verkiezen liever de gemakkelijke weg – zich laten meedrijven met de stroom – in plaats van de steile en onbekende serpentineweg te moeten bewandelen.

Meer en meer mensen stellen zich echter vragen bij de huidige cultuur die ons voortdurend beïnvloedt.  Vooral door de media wordt ons reeds tientallen jaren gezegd hoe we zouden moeten denken, voelen, handelen én vooral wat we zouden moeten kopen om echt gelukkig te zijn.  Om zich heen of bij zichzelf zien vele mensen echter stress, rugklachten, financiële problemen, fysieke en mentale ziekte, vermoeidheid, eenzaamheid, relatieproblemen,… Het ideaal van het materialisme heeft er niet voor kunnen zorgen dat we levenslustige, gezonde en innerlijk sterke persoonlijkheden zijn geworden.  Het constant voldoen aan onze lichamelijke en emotionele verlangens verschaft enkel kortstondig een genotsprikkel.  Op lange termijn voelen we ons niet krachtig, tevreden en voldaan.  Diep vanbinnen blijft er iets knagen, blijft er een leegte.  Dit komt omdat er nooit aan het zielsverlangen werd voldaan.  Onze diepste kern werd overzien, bedekt en genegeerd.

Grote denksystemen of collectieve gedachten zijn destructief voor de zielskrachten van de mens.  Ze doven het eigen creatieve denken, ze roven de levensenergie en maken een slaaf van de mens.  De mens bezit een scheppende of geestelijke kracht in zichzelf en dit vermogen kan hij in alle vrijheid leren ontplooien.

Vele bekende schrijvers, wetenschappers en denkers hebben hierop gewezen.  Ze werden ook geconfronteerd met opdringerige of overheersende collectieve gedachten, maar hebben zich weten te verzetten hiertegen. Grote onderdrukkende collectieve gedachten kwamen/komen o.a. vanuit het communisme, het fascisme, de rooms-katholieke kerk, het kapitalisme,…

Ze hebben hogere en edele gedachten in de wereld gebracht zonder dwang of macht, maar met een krachtige uitstraling, een oprechte betrokkenheid en vanuit een rein en zuiver denken, voelen en handelen.  Ieder mens kan vanuit eigen wilsimpuls zijn leven vormgeven door eigen gedachten – los van bindende structuren – en geïnspireerd door ware en edele mensen die ons zijn voorgegaan op deze weg.

Bekende persoonlijkheden uit onze Westerse geschiedenis die sterk gewezen hebben op het vrije geestelijke denken waren o.a.

Socrates, Hypathia van Alexandrië, Giordano Bruno, Erasmus, Marsilio Ficino, Spinoza, Goethe, Voltaire, Ralph Waldo Emerson, Rudolf Steiner, Erich Fromm, Heinz Grill,..)